Debate. Varieties of Capitalism: The Dutch Case. Editorial Introduction, in: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geschiedenis (TSEG). The Low Countries Journal of Social and Economic History, jaargang 12 (2015), nummer 3, 77-103.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)77-103
Aantal pagina's26
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit