Ferrifelje en bedraaie: Hoe’t it kwea derút sjocht: in supermoralistysk stânpunt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

A short note on the theoretical approach and appreciation of literature
Vertaalde titel van de bijdrageDeceit and deception: What evil looks like: a super moralistic point of view
Originele taal-2Fries
TijdschriftFers2
Volume5
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ferrifelje en bedraaie: Hoe’t it kwea derút sjocht: in supermoralistysk stânpunt'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit