Decentralisation and village governance in Indonesia; Return to the nagari and the 2014 village law

J. Vel, Adriaan Bedner

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Citeer dit