Deciphering microbial landscapes of fish eggs to mitigate emerging diseases

Yiying Liu, I. De Bruijn, A. Jack, K. Drynan, A.H. van den Berg, E. Thoen, V. Sandoval-Sierra, I. Skaar, P. van West, J. Diéguez-Uribeondo, M. van der Voort, R. Mendes, M. Mazzola, J.M. Raaijmakers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Deciphering microbial landscapes of fish eggs to mitigate emerging diseases'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences