Deciphering rhizosphere microbiome assembly of wild and modern common bean (Phaseolus vulgaris) in native and agricultural soils from Colombia

J.E. Perez Jaramillo, M. De Hollander, Camilo A. Ramirez, R. Mendes, J.M. Raaijmakers (Co-auteur), V.J. Carrión

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

54 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer114
TijdschriftMicrobiome
Volume7
Vroegere onlinedatum2019
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit