Deciphering the gene regulatory network underlying successful neuronal regeneration.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Vrije Universiteit (VU) Amsterdam
Begeleider(s)/adviseur
  • Smit, A.B., Promotor, Externe Persoon
  • Verhaagen, J., Promotor
  • Van Kesteren, R.E., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning05 okt. 2010
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit