Deciphering the rhizosphere microbiome for disease-suppressive bacteria

R. Mendes, M. Kruijt, I. De Bruijn, E. Dekkers, M. Van Der Voort, J. H. M. Schneider, Y. M. Piceno, T. Z. DeSantis, G. L. Andersen, P. A. H. M. Bakker, J. M. Raaijmakers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1097-1100
Aantal pagina's4
TijdschriftScience
Volume332
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit