Deciphering trophic relationships in deep-sea food webs using fatty acid and amino acid concentrations and their δ13C and δ15N signatures

D. Van Oevelen, K. Soetaert, C.H.R. Heip

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Niet gedefinieerd
    StatusGepubliceerd - 2010

    Citeer dit