Deciphering Underlying Drivers of Disease Suppressiveness Against Pathogenic Fusarium oxysporum

Yannan Ou, C. Ryan Penton, Stefan Geisen, Zongzhuan Shen, Yifei Sun, Nana Lv, Beibei Wang, Yunze Ruan, Wu Xiong, Rong Li (Co-auteur), Qirong Shen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

20 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer02535
TijdschriftFrontiers in Microbiology
Volume10
DOI's
StatusGepubliceerd - 12 nov 2019

Citeer dit