Decision making by pension fund trustees in the face of demographic and economic shocks: a vignette study

H.P. van Dalen, C.J.I.M. Henkens, C.G. Koedijk, A. Slager

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Decision making by pension fund trustees in the face of demographic and economic shocks: a vignette study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics