Decision-Making in Agent-Based Models of Migration: State of the Art and Challenges

A. Klabunde, F.J. Willekens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

268 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Decision-Making in Agent-Based Models of Migration: State of the Art and Challenges'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences