Decoding the infrastructure of the cerebellum

Willem S van Hoogstraten, Chris I De Zeeuw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

33 Downloads (Pure)

Samenvatting

High-end technical approaches help to untangle the substructure and projection patterns of the cerebellum.

Originele taal-2Engels
Artikelnummere60852
TijdschrifteLife
Volume9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Decoding the infrastructure of the cerebellum'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit