Decomposition experiments with Spartina anglica leaves

L.A. Van Geldermalsen, A.M. Groenendijk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)340-348
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume15
  Nummer van het tijdschrift3-4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit