Decomposition in estuarine salt marshes: the effect of soil salinity and soil water content

M.A. Hemminga, J. De Leeuw, W. De Munck, B.P. Koutstaal

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)25-33
  TijdschriftPlant Ecology
  Volume94
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit