Decomposition of life expectancy changes by cause of death: final report

J.A.A. de Beer, L.G.A. Bonneux, C.C. Huisman, F. Janssen, L.J.G. van Wissen

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Originele taal-2Engels
Plaats van productieThe Hague
UitgeverijNetherlands Interdisciplinary Demographic Institute
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit