Decomposition of mixtures of cover crop residues increases microbial functional diversity

S.M. Drost (Co-auteur), M. Rutgers, M. Wouterse, Wietse De Boer, Paul Bodelier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

53 Citaten (Scopus)
295 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer114060
TijdschriftGeoderma
Volume361
Vroegere onlinedatum2019
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Research theme

  • Microbiomes

Citeer dit