Decomposition of Spartina anglica, Elytrigia pungens and Halimione portulacoides in a Dutch salt marsh in association with faunal and habitat influences

G.J.C. Buth, L. De Wolf

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)337-355
  TijdschriftPlant Ecology
  Volume62
  Nummer van het tijdschrift1-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit