Decomposition of Spartina anglica roots and rhizomes in a salt marsh of the Westerschelde Estuary

M.A. Hemminga, C.J. Kok, W. De Munck

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  232 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)175-184
  TijdschriftMarine Ecology Progress Series
  Volume48
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit