Decomposition of three halophytes in different habitats of an Eastern Scheldt salt marsh

G.J.C. Buth, P.F.M. Verdonschot, L. De Wolf

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)103-112
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume16
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit