Decomposition processes of eelgrass, Zostera marina L.

G.C. Pellikaan

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)83-92
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume16
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit