Decompressive surgery in a patient with hyperostosis corticalis generalisata for relief of cognitive disability and dysaesthesia

Mirjam Datema, Natasha M Appelman-Dijkstra, Stefan A Hoyng, Marco J T Verstegen, Radboud W Koot

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Decompressive surgery in a patient with hyperostosis corticalis generalisata for relief of cognitive disability and dysaesthesia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences