Decrease in number of hippocampal acid (GABA) immunoreactive cells in the rat kindling model of epilepsy

W. Kamphuis, W.J. Wadman, R.M. Buijs, F.H. Lopes da Silva

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

78 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)491-495
TijdschriftExperimental Brain Research
Volume64
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit