Decreased body mass index during treatment with sodium oxybate in narcolepsy type 1

Mink S Schinkelshoek, Isabelle M Smolders, Claire E H M Donjacour, Wisse P van der Meijden, Erik W van Zwet, Rolf Fronczek, Gert Jan Lammers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

125 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Decreased body mass index during treatment with sodium oxybate in narcolepsy type 1'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences