Decreased expression of HLA class II antigens on human uveal melanoma cells after in vivo X-ray irradiation

M.J. Jager, J.P. van der Pol, D. de Wolff-Rouendaal, P.T.V.M. de Jong, D.J. Ruiter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

262 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)78-86
TijdschriftAmerican Journal of Ophthalmology
Volume105
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit