Decreased hypothalamic prohormone convertase expression in Huntington disease patients.

D.J. Van Wamelen, N.A. Aziz, J. Zhao, R.A. Balesar, U.A. Unmehopa, R.A. Roos, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1126-1134
TijdschriftJournal of Neuropathology and Experimental Neurology
Volume72
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit