Deep brain stimulation affects conditioned and unconditioned anxiety in different brain areas.

A. Van Dijk, M. Klanker, N. Van Oorschot, R. Post, R. Hamelink, M.G.P. Feenstra, D. Denys

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)286
TijdschriftTranslational Psychiatry
Volume3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit