Deep brain stimulation and the role of astrocytes.

V. Vedam-Mai, E.Y. Van Battum, W. Kamphuis, M.G.P. Feenstra, D. Denys, B.A. Reynolds, M.S. Okun, E.M. Hol

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)124-131
TijdschriftMolecular Psychiatry
Volume17
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit