Deep Brain Stimulation for Obsessive-Compulsive Disorder: A Meta-Analysis of Treatment Outcome and Predictors of Response

Pino Alonso, Daniel Cuadras, Loes Gabriëls, D. Denys, Wayne Goodman, Ben D Greenberg, Fiacro Jimenez-Ponce, Jens Kuhn, Doris Lenartz, Luc Mallet, Bart Nuttin, Eva Real, Cinto Segalas, Rick Schuurman, Sophie Tezenas du Montcel, Jose M Menchon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

127 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Deep Brain Stimulation for Obsessive-Compulsive Disorder: A Meta-Analysis of Treatment Outcome and Predictors of Response'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences