Deep brain stimulation for obsessive-compulsive disorder affects language: a case report.

A.R. Polak, A. Witteveen, M. Mantione, M. Figee, P. De Koning, M. Olff, P. Van den Munckhof, P.R. Schuurman, D. Denys

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)907-910
TijdschriftNeurosurgery
Volume73
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit