Deep brain stimulation for obsessive-compulsive disorder is associated with cortisol changes.

P.P. De Koning, M. Figee, E. Endert, J.G. Storosum, E. Fliers, D. Denys

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1455-1459
TijdschriftPsychoneuroendocrinology
Volume38
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit