Deep brain stimulation in addiction: a review of potential brain targets.

J. Luigjes, W. Van den Brink, M.G.P. Feenstra, P. Van den Munckhof, P.R. Schuurman, R. Schippers, A. Mazaheri, T.J. De Vries, D. Denys

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)572-583
TijdschriftMolecular Psychiatry
Volume17
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit