Deep brain stimulation in obsessive-compulsive disorder targeted at the nucleus accumbens.

P.P. De Koning, P. Van den Munckhof, M. Figee, R.P. Schuurman, D. Denys

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
TitelDeep brain stimulation
RedacteurenD. Denys, M.G.P. Feenstra, R. Schuurman
UitgeverijSpringer
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit