Deep brain stimulation in the lateral orbitofrontal cortex impairs spatial reversal learning.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)7-12
TijdschriftBehavioural Brain Research
Volume245C
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit