Deep brain stimulation modulates directional limbic connectivity in obsessive-compulsive disorder

Egill Axfjord Fridgeirsson, Martijn Figee, Judy Luigjes, Pepijn van den Munckhof, P Richard Schuurman, Guido van Wingen, Damiaan Denys

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

33 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Deep brain stimulation modulates directional limbic connectivity in obsessive-compulsive disorder'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences