Deep brain stimulation of the accumbens increases dopamine, serotonin and noradrenaline in the prefrontal cortex.

A. Van Dijk, A.A. Klompmakers, M.G.P. Feenstra, D. Denys

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)897-903
TijdschriftJournal of Neurochemistry
Volume123
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit