Defective glial maturation in vanishing white matter disease.

M. Bugiani, I. Boor, B. Van Kollenburg, N. Postma, E. Polder, C. Van Berkel, R.E. Van Kesteren, M.S. Windrem, E.M. Hol, G.C. Scheper, S.A. Goldman, M.S. Van der Knaap

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)69-82
TijdschriftJournal of Neuropathology and Experimental Neurology
Volume70
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit