Deficiency of leptin receptor in myeloid cells disrupts hypothalamic metabolic circuits and causes body weight increase.

Yuanqing Gao, Andrés Vidal-Itriago, Irina Milanova, Nikita L. Korpel, Martin J Kalsbeek, Robby Zachariah Tom, A. Kalsbeek, Susanna M Hofmann, Chun-Xia Yi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

276 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)155-160
TijdschriftMolecular Metabolism
Volume7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit