Deficiency of the SMOC2 matricellular protein impairs bone healing and produces age-dependent bone loss

Supawich Morkmued, François Clauss, Brigitte Schuhbaur, Valérie Fraulob, Eric Mathieu, Joseph Hemmerlé, Hans Clevers, Bon-Kyoung Koo, Pascal Dollé, Agnès Bloch-Zupan, Karen Niederreither

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Deficiency of the SMOC2 matricellular protein impairs bone healing and produces age-dependent bone loss'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences