Defining Adult Stem Cells by Function, not by Phenotype

Hans Clevers, Fiona M Watt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

146 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Defining Adult Stem Cells by Function, not by Phenotype'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds