Defining inclusion criteria and endpoints for clinical trials: a prospective cross-sectional study in CRB1-associated retinal dystrophies

Mays Talib, Mary J van Schooneveld, Jan Wijnholds, Maria M van Genderen, Nicoline E Schalij-Delfos, Herman E Talsma, Ralph J Florijn, Jacoline B Ten Brink, Frans P M Cremers, Alberta A H J Thiadens, L Ingeborgh van den Born, Carel B Hoyng, Magda A Meester-Smoor, Arthur A Bergen, Camiel J F Boon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Defining inclusion criteria and endpoints for clinical trials: a prospective cross-sectional study in CRB1-associated retinal dystrophies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences