Defining the pathways of heart regeneration

Louk Theodoor Timmer, Eva van Rooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)606-607
Aantal pagina's2
TijdschriftNature Cell Biology
Volume24
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2022

Citeer dit