Degradation of homocyclic aromatic compounds by Fungi

Ronnie J.M. Lubbers*, Ronald P. de Vries

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TitelEncyclopedia of Mycology
UitgeverijElsevier Limited
Pagina's477-488
Aantal pagina's12
ISBN van elektronische versie9780323851800
ISBN van geprinte versie9780128199909
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 jun. 2021

Citeer dit