Degradation of Tiam1 by casein kinase 1 and the SCFβTrCP ubiquitin ligase controls the duration of mTOR-S6K signaling

Roberto Magliozzi, Jihoon Kim, Teck Yew Low, Albert J R Heck, Daniele Guardavaccaro

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Degradation of Tiam1 by casein kinase 1 and the SCFβTrCP ubiquitin ligase controls the duration of mTOR-S6K signaling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences