Delayed-effect on population-density of Archanara geminipuncta Hatchett (Lepidoptera, Noctuidae) via influence on the quality of its foodplant common reed, Phragmites australis (Cav) trin-ex-steudel

J.H. Mook

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)529-530
  TijdschriftNetherlands Journal of Zoology
  Volume30
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1980

  Citeer dit