Deletion of either CD55 or CD97 ameliorates arthritis in mouse models.

R.M. Hoek, D. de Launay, E.N. Kop, A.S. Yilmaz-Elis, F. Lin, K.A. Reedquist, J.S. Verbeek, M.E. Medof, P.P. Tak, J. Hamann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

42 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1036-1042
TijdschriftArthritis and Rheumatism
Volume62
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit