Deletion of Munc18-1 in 5-HT neurons results in rapid degeneration of the 5-HT system and early postnatal lethality.

J. Dudok, A.J. Groffen, R.F. Toonen, M. Verhage

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)28137
TijdschriftPLoS One
Volume6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit