Delfts blauwe dood: de gevolgen van de cholera in de negentiende eeuw

P. Ekamper, G. Buzing

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

172 Downloads (Pure)

Samenvatting

Cholera-epidemieën waren in de 19de eeuw verantwoordelijk voor vele dodelijke slachtoffers. De ziekte maakte bovendien geen onderscheid tussen arm en rijk. Normaal gesproken relatief minder kwetsbare groepen in die tijd, zoals wat oudere kinderen en jongere volwassenen, liepen juist een groter risico om aan cholera te overlijden. Dat blijkt, bij voorbeeld, uit het verloop van de cholera-epidemie van 1866 in Delft.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4-7
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume29
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit