Delimitation and phylogeny of Dictyochaeta, and introduction of Achrochaeta and Tubulicolla, genera nova

Martina Réblová, Jana Nekvindová, Miroslav Kolařík, Margarita Hernández-Restrepo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Delimitation and phylogeny of Dictyochaeta, and introduction of Achrochaeta and Tubulicolla, genera nova'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences