Delimiting species in Basidiomycota: a review

Bin Cao, Danny Haelewaters, Nathan Schoutteten, Dominik Begerow, Teun Boekhout, Admir J. Giachini, Sergio P. Gorjon, Nina Gunde-Cimerman, Kevin D. Hyde, Martin Kemler, Guo-Jie Li, Dong-Mei Liu, Xin-Zhan Liu, Jorinde Nuytinck, Viktor Papp, Anton Savchenko, Kyryll Savchenko, Leho Tedersoo, Bart Theelen, Marco ThinesMichal Tomsovsky, Merje Toome-Heller, Judith P. Uron, Annemieke Verbeken, Alfredo Vizzini, Andrey M. Yurkov, Juan Carlos Zamora, Rui-Lin Zhao

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)181-237
TijdschriftFungal Diversity
Volume109
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 2021

Citeer dit