Delineating anamorph genera in Mycosphaerella

P.W. Crous, J.C. Kang, U. Braun

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftSouth African Journal of Science
  Volume97
  StatusGepubliceerd - 2001

  Citeer dit